REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (EU) 2016/679:n mukainen rekisteriseloste.

 

 

Rekisterin pitäjä ja rekisterin nimi

Metos Oy Ab (Y-tunnus: 0108466-4) Ahjonkaarre, 04220 Kerava.
Metos Oy Ab:n (jäljempänä ”Metos”) asiakasrekisteri.

 

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juha Björklund, puhelin 0204 39 13.

 

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Metoksen asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan ja Metoksen välisestä liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteydenpidosta. Rekisteriin voidaan yhdistellä myös muiden saatavilla olevien rekistereiden tietoja. Verkkoasioinnin osalta rekisteriin voidaan lisätä asiakkaan itse antamia tietoja. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja voidaan yhdistellä tilastollisesti ja käyttää toiminnan kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Metoksen markkinointimateriaalin, kuten asiakaslehtien, uutiskirjeiden, kutsujen ja tuotekuvastojen lähettämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käytön edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Evästeet

Metos käyttää Verkkopalvelussaan evästeitä. Näiden toimivat apuna sivuston kehittämistyössä. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden käytön. Ohjeet asetusten muuttamiseen tähän löytyy asiakkaan käyttämän verkkoselaimen ohjeista. Jotkut Verkkopalvelun toiminnot saattavat hidastua tai estyä mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Yritys tai julkisyhteisö, jota henkilö edustaa
Henkilön etunimi, sukunimi ja työtehtävä / nimike
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tarjouspyyntöä ja/tai tilausta koskevat tiedot
Muut asiakkaan antamat, asiakassuhteen hoitamisen kannalta oleelliset tiedot

 

 

Rekisterin suojaus, sijainti ja tietojen luovutus

Rekisteri sijaitsee Metoksen suojatulla palvelimella ja sen käyttöoikeus edellyttää Metoksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Metos Oy Ab, Ahjonkaarre, 04220 Kerava. Asiakas voi pyytää itseään koskevat tiedot nähtäväkseen ja vaatia niiden tarkistamista.