content/gn-astia.jpg


content/gn-astia2.jpg

Metos GN-kantiner

content/gn-kupu.jpg

content/gn-muovi.jpg

Gastronorm-dimensionering anger GN-kantinens storlek

Gastronorm-dimensionering används globalt och anger det yttre måttet på kantiner som används i professionella kök. Grundmått för den så kallade GN-1/1 är 530 x 325 mm. Samtliga kantiner mäts i förhållande till detta grundmått. Dessutom anges kantinernas djup i millimeter. I litteraturen används ett antal olika sätt att skriva om Gastronorm-dimensionering. I praktiken har begrepp som GN-kärl och GN-kantin etablerat sig i Finland. Mera sällsynta sätt att skriva är bland annat GastroNorm, GASTRONORM och GASTRO-NORM.
Gastronorm-standarden ger kantinerna ett yttre mått, men ingen exakt form för hörn och sidoyta. Kantiner tillverkade av olika tillverkare skiljer sig därför från varandra. I praktiken framgår detta till exempel så att lock och kantiner, tillverkade av olika tillverkare, inte passar ihop och inte går att stapla. Kantinernas volym varierar också något.

content/GN-piirros.gif

GN 2/1-20650x530 mm 4,5 liter
GN 2/3-20354x325 mm1,25 liter
GN 2/3-40354x325 mm3 liter
GN 2/3-65354x325 mm5,25 liter
GN 2/3-100354x325 mm8 liter
GN 2/3-150354x325 mm11,5 liter
GN 1/1-20530x325 mm1,9 liter
GN 1/1-40530x325 mm4,5 liter
GN 1/1-65530x325 mm7,4 liter
GN 1/1-100530x325 mm12,6 liter
GN 1/1-150530x325 mm18 liter
GN 1/1-200530x325 mm25 liter
GN 1/2-20325x265 mm0,85 liter
GN 1/2-40325x265 mm1,75 liter
GN 1/2-65325x265 mm3,5 liter
GN 1/2-100325x265 mm5,5 liter
GN 1/2-150325x265 mm8,5 liter
GN 1/2-200325x265 mm11 liter
GN 1/3-40325x176 mm1,5 liter
GN 1/3-65325x176 mm2,25 liter
GN 1/3-100325x176 mm3,5 liter
GN 1/3-150325x176 mm5,5 liter
GN 1/3-200325x176 mm7,25 liter
GN 1/4-65265x162 mm1,5 liter
GN 1/4-100265x162 mm2,5 liter
GN 1/4-150265x162 mm3,75 liter
GN 1/4-200265x162 mm5,25 liter
GN 2/4-65530x162 mm3,5 liter
GN 2/4-100 530x162 mm5,5 liter
GN 1/6-65176x162 mm1 liter
GN 1/6-100176x162 mm1,5 liter
GN 1/6-150176x162 mm2,25 liter
GN 1/6-200176x162 mm3 liter
GN 1/9-65176x108 mm0,5 liter
GN 1/9-100176x108 mm0,8 liter