Metos-huolto kulkee biokaasulla

( 19.2.2012 )

Ensimmäisenä alan yrityksenä Metos otti helmikuussa 2012 käyttöön biokaasulla kulkevan huoltoauton. Keravan huollon käytössä olevassa Volkswagen Caddy EcoFuelissa on polttoainesäiliöt sekä bensiinille että kaasulle. Auto käyttää käynnistettäessä bensiiniä ja siirtyy sen jälkeen automaattisesti kaasun käyttöön. Kaasuautojen etuna on pienempi ympäristön kokonaiskuormitus. Bensiinimoottoriin verrattuna maakaasulla toimivan auton hiilidioksidipäästöt ovat noin 25% pienemmät. Vaihtamalla maakaasu biokaasuun, saavutetaan vieläkin pienemmät hiilidioksidi ja hiukkaspäästöt. Auto kulkee tankillisella kaasua noin 440 kilometriä ja kokonaistoimintasäde noin 590 kilometriä. Kun lähin tankkausasema sijaitsee toiminta-alueen keskellä, Helsingin Tattarisuolla, eivät käyttörutiinit juurikaan poikkea tavallisen huoltoauton käytöstä.

Metos on tutkinut huollon ympäristövaikutuksia ja todennut, että merkittävä osa ympäristörasituksesta muodostuu liikenteen päästöistä. Metos on omassa ympäristöohjelmassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Lisäksi yritykselle myönnetty ISO-14001 –ympäristösertifikaatti velvoittaa kehittämään toimintaa jatkuvasti siten, että ympäristön kuormitusta saadaan pienennettyä. Yhtenä toimenpiteenä on ollut siirtyminen pienempiin ja vähäpäästöisempiin autoihin.

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, joka on koostumukseltaan metaania. Maan sisältä pumpattava raakakaasu puhdistetaan, jonka jälkeen se jatkaa matkaansa putkistoja pitkin tankkauspisteisiin. Suomessa on tällä hetkellä 16 maakaasun tankkauspistettä Verkosto mahdollistaa liikkumisen eteläisessä Suomessa.

Biokaasu on uusiutuvista luonnonvaroista, yleensä jätteistä, prosessoitua kaasua, joka puhdistettuna vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua. Ilmastovaikutuksiltaan biokaasu on niin sanottu neutraali polttoaine. Sen käyttö jopa vähentää ilmaston lämpenemistä, kun haitallista metaania kerätään talteen ja poltetaan vähemmän haitalliseksi hiilidioksidiksi. Biokaasua otetaan talteen kaatopaikoilla, jätevedenpuhdistamoilla ja erillisillä biokaasulaitoksilla. Kaasua syntyy, kun eloperäinen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Bensiiniautoon verrattuna biokaasun käytöllä saavutetaan todella merkittäviä etuja. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2,CH4,N2O) vähenevät yli 96% ja hiukkaspäästöt, jotka ovat maakaasullakin todella alhaiset, putoavat nollaan. .