Metoksen henkilöstöravintola varustettiin vedenkulutuksen mittausjärjestelmällä

( 6.8.2010 )

Metoksen henkilöstöravintolan energianmittausjärjestelmää on täydennetty siten, että sen avulla voisdaan tarkkailla myös vedenkulutusta. Kesäkuussa 2010 käyttöönotettu järjestelmä antaa arvot keittiön kylmälle ja lämpimälle vedelle. Tämän lisäksi keskeisimmät vettä kuluttavat laitteet on varustettu omilla vesimittareilla.

Energian- ja vedenkulutuksen mittausjärjestelmä on toteutettu Schneider Electricin kehittämän PowerLogic ION Enterprise -sovelluksen avulla. Järjestelmä kerää automaattisesti kulutustiedot talteen ja mahdollistaa raporttien räätälöinnin keittiön tarpeiden mukaan.

Aitoon keittiöympäristöön rakennettu järjestelmä palvelee laajasti ammattikeittiöalan tiedontarvetta tarjoten reaaliaikaista tietoa eri ratkaisujen vaikutuksesta energian- ja vedenkulutukseen. Yksi projektin tavoitteista on kerätä tietoa siitä millainen mittausjärjestelmä palvelee kaikkein kustannustehokkaimmin uusia ja jo olemassa olevia ammattikeittiöitä.