Metoksen henkilöstöravintola muuttui energiatehokkuuslaboratorioksi

( 1.6.2009 )

Metoksen Keravan toimipisteen henkilöstöravintola muuttui toukokuun alussa energiatehokkuuslaboratorioksi. Päivittäin 100 – 200 annosta valmistavan keittiön laitteet varustettiin omilla kulutusmittareilla, joiden avulla saadaan selville sekä yksittäisten laitteiden että eri prosessien kuluttama energiamäärä.

Ammattikeittiöiden energiatehokkuuden parantamisessa piilee miljoonaluokan säästöpotentiaali. Valitettavan harvalla keittiöllä kuitenkaan on käytännön työkaluja, joilla omaa toimintaa voitaisiin mitata ja kehittää. Valtaosa keittiöistä toimii vailla tarkkaa tietoa omasta energiakulutuksestaan.

Metoksen keittiöpäällikkö Paavo Lintunen kertoo mittausten antaneen varsin nopeasti yleiskäsityksen siitä missä energiaa kuluu ja missä sen käyttöä voidaan tehostaa.

"Olen ollut yli 25 vuotta alalla ja en muista keittiötä, jossa energian säästämisestä ei olisi puhuttu. Vasta nyt, kun meillä on esittää oman keittiön laitteilla, ruokalistalla ja prosesseilla tehtyjä mittauksia, voidaan asiaa aidosti kehittää", Paavo Lintunen kertoo ja toivottaa kaikki halukkaat Metos Centeriin tutustumaan järjestelmään ja sillä saatuihin mittaustuloksiin.

Lisätietoja antaa markkinointipäällikkö Juho Mäyry (sähköposti: etunimi.sukunimi@metos.com, puhelin: 0204 39 4254)